Uutiset

21.10.2014

edelf3

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Edelfeltintie 3 julkisivujen kunnostus- ja maalaustyöt. Töiden yhteydessä kiinteistön itäpääty rapattiin kolmikerrosrappauksena entisiin mittoihin ja muotoihin. Samalla palautettiin päädyn koristekentät. Kipsikoristeet kunnostettiin. Muilta osin tehtiin rappauspaikkauksia. Lopuksi kaikki julkisivut kalkkimaalattiin.

05.11.2014

kylis

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Kurenpesän julkisivujen korjaus- ja maalaustyöt. Työn yhteydessä kiinteistön julkisivujen rappaukset uusittiin kolmikerrosrappauksena. Alusta verkotettiin sinkityllä verkolla. Pintalaastina käytettiin 2 mm:n värilaastia. Ikkunavesipellit uusittiin kuparisina. Asukasparvekkeiden kaiteet ja lattialaatoitukset uusittiin. Vastaavana mestarina toimi DI Matti Jokela. Urakka valmistui sovitussa aikataulussa.

30.09.2014

332

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Runeberginkatu 33 A: n kadun puolen julkisivutyöt. Urakka sisälsi rappauskorjauksia, huoneistoparvekkeiden perusteelliset vesieristystyöt, tammi-ikkunoiden lakkaustyöt, tiilipintojen saumauskorjauksia, kipsikoristeiden entisöintiä ja kaikkien rapattujen pintojen maalaustyöt. Työ valmistui sovitussa aikataulussa.

23.06.2014

edelkuva

Helsingin Julkisivurappaus Oy on sopinut As Oy Edelfeltintie 3 julkisivujen kunnostustöistä. Työt käsittävät julkisivujen paikkarappauksia ja itäpäädyn uusintarappauksen. Kipsikoristeet kunnostetaan. Syöksytorvet uusitaan. Lisäksi urakka käsittää ikkunoiden ja parvekeovien kunnostus- ja huoltomaalaustöitä. Lopuksi julkisivupinnat maalataan kalkkimaalilla.

23.06.2014 

runebergkuva

Helsingin Julkisivurappaus Oy on sopinut As Oy Runeberginkatu 33 A kadun puolen julkisivun kunnostustöistä. Työt käsittävät paikkarappauksia ja tiilisaumauksia, kahden parvekkeen perusteelliset vesieristys- ja pinnoitustyöt, ikkunapuitteiden maalaus-/lakkaustyöt ja pelti- ja rapattujen pintojen kunnostus- ja maalaustyöt.

05.05.2014 

kure

Helsingin Julkisivurappaus Oy on sopinut As Oy Kurenpesän julkisivujen korjauksesta vuoden 2014 aikana. Työn yhteydessä kiinteistön julkisivujen rappaukset uusitaan kolmikerrosrappauksena. Pintalaastina käytetään 2 mm:n värilaastia. Ikkunavesipellit uusitaan kuparisina. Tuuletusparvekkeiden kaiteet uusitaan. Vastaavana mestarina toimii DI Matti Jokela.

2014
asukas4

Lue Pinta-lehden artikkeli Helsingin Julkisivurappaus Oy:n työmaatiedottamisesta (PDF) >>

2014 

kalliolinnavalmkopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi kiinteistön Kalliolinnantie 4 julkisivutyöt. Urakka sisälsi kaikkien julkisivujen rappauksien uusimisen entisiin mittoihin ja muotoihin. Ikkunavesipellit ja syöksytorvet uusittiin urakan yhteydessä. Terassin kaiteet kunnostettiin samoin päätyjen kasettikatot. Päätyjen ristikoristeet uusittiin. Parvekkeiden vesieristykset ja pintalaatat uusittiin samoin muutama parvekeovi. Lopuksi julkisivut kalkkimaalattiin.

Urakka valmistui lisätöineen aikataulun mukaisesti.

JULKISIVUJEN VÄRITYKSESTÄ

varikarttakuv

Tiesitkö, että Helsingin Julkisivurappaus Oy tekee myös värikartoituksia, vaurioanalyyseja ja värityssuunnitelmia. Olemme tehneet useita suunnitelmia joiden julkisivun olemme entisöineet. Julkisivutyön yhteydessä värityssuunnitelma on maksuton.

Julkisivutyön yhteydessä tutkimme vanhat maalikerrokset, teemme aktiivisesti ehdotuksia eri sävyistä ja niiden vaihtoehdoista, teemme koemaalauksia ja värimalleja, toteutamme värityksen tilaajan määrittelemillä maaleilla ja dokumentoimme eri työvaiheet. Lopuksi tilaajalle luovutetaan huoltokirja mistä selviää käytetyt sävyt, maalit, maalityypit, värikartat ja tuotteiden toimittajat.

Meillä on laaja kokemus julkisivutöistä ja julkisivumaalauksista. Kokemuksemme eri maalityypeistä, niiden erikoisominaisuuksista, pitkän ajan kestävyydestä ja soveltuvuudesta eri alustoille on verraton etu päätettäessä julkisivu-urakoitsijaa.

Me voimme tuoda julkisivunne parhaat piirteet kaikkien nähtäville!

Lue artikkeli Julkisivujen värityksestä >>

Rakennusvalvontaviraston tuottaman Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelun avulla on mahdollista saada mielikuva niistä ominaispiirteistä, jotka ovat olleet leimallisia julkisivuvärityksille Helsingissä eri aikakausina, aikavälillä 1850–1960.

Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelu >>

Tutustu myös Tikkurila OYj:n Helsinki-väreihin >>

11.09.2013

topelius36 kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Helsingin Tullinpuomin julkisivu- ja parveketyöt. Urakan yhteydessä uusittiin viiden huoneistoparvekkeen kaiteet entisiin mittoihin ja muotoihin. Samassa yhteydessä tehtiin julkisivun rappauskorjauksia ja maalaustöitä.

Työ valmistui sovitussa aikataulussa.

15.11.2013

sipoo kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Sipoon Ekborgin ja Lönnborgin paikkarappaus- ja maalaustyöt.

Työt valmistuivat aikataulun mukaisesti.

15.10.2013

vainamoinen kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Väinämöisenkatu 13 julkisivutyöt. Urakan yhteydessä korjattiin ja maalattiin kadun ja pihan puolen räystäslistat. Lisäksi tehtiin tiilisaumojen korjauksia.

Työ valmistui aikataulun mukaisesti.

05.10.2013

kylatori kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Kylätorintie 3 julkisivutyön. Urakan yhteydessä maalattiin julkisivut Sto SilcoColor-maalilla. Samoin maalauskäsiteltiin ikkunapuitteet, ikkunavesipellit ja syöksytorvet.

Työ valmistui aikataulun mukaisesti.

26.09.2013

dagmar9 kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Dagmarinkatu 9 julkisivutyön. Urakan yhteydessä lakattiin kaikkien huoneistojen tammiset ikkunapuitteet. Samalla tehtiin terastirappaus- ja tiilisaumakorjauksia, korjattiin ja maalattiin räystäslista. Ilmanvaihtoventtiilit maalattiin.

Lainaus asukaspalautteesta: Kiitos, hyvä juttu että remontti meni peräti ylimallikkaasti….terv….Harry

Työ valmistui sovitussa aikataulussa.

04.12.2012 

kivikkovalmis kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Kivikon (Pohjoinen Rautatiekatu 19/Fredrikinkatu 67, Helsinki) katujulkisivujen rappaus- ja maalaustyöt. Urakan yhteydessä kaikki vanhat rappaukset poistettiin ja rapattiin perinteisillä kalkkisementtilaasteilla entisiin mittoihin ja muotoihin. Kaikki koristeet uusittiin alkuperäisiä vastaaviksi. 5. kerroksen koristeet palautettiin. Huoneistoparvekkeet kunnostettiin perusteellisesti. Kerroslistapellit, ikkunavesipellit ja syöksytorvet uusittiin. Lopuksi julkisivut maalattiin Keim Purkristalat-maalilla.

Katso kuvia >>

15.12.2012 

manskuvalmiina kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saattanut valmiiksi kiinteistön Mannerheimintie 104 katujulkisivujen rappaus- ja maalaustyöt. Urakan yhteydessä katujulkisivujen rappaukset ja koristeet uusittiin ja osittain kunnostettiin, syöksytorvet ja ikkunavesipellit uusittiin sekä liikehuoneistojen ovet uusittiin. Lopuksi seinäpinnat kalkkimaalattiin.

18.12.2011

Helsingin Julkisivurappaus Oy julkaisi 14 vuotta julkisivutöitä-videon!

15.11.2011

bulevalm kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi kiinteistön Bostads Ab Helsingfors Bulevarden 10 kadun puolen julkisivun kunnostus- ja maalaustyöt. Urakan yhteydessä tehtiin rappaus- koriste- ja peltikorjauksia. Lopuksi julkisivulle palautettiin sen alkuperäinen väri.

Urakka valmistui lisätöineen aikataulun mukaisesti.

Katso kuvia >>
Katso allaoleva video valmiista julkisivusta klikkaamalla vasemmassa alalaidassa olevaa nuolta! 

30.09.2011

pihlaja kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Pihlajatie 6 julkisivujen kunnostustyöt.

Työt käsittivät pihan puolen julkisivun rappauksien uusimisen entisiin mittoihin ja muotoihin. Osa alustasta verkotettiin (ikkunoiden yläsmyygit ja KAHI-muuratut alueet). Ikkunavesipellit tehtiin kuparista, ainevahvuus 0,7 mm. Kellarin sisäänkäynnin katos uusittiin puurakenteita myöten ja lopuksi katos pellitettiin. Julkisivu kalkkimaalattiin kolmeen kertaan.

Porttikäytävä kunnostettiin ja maalattiin. Porttikäytävän laidoille asennettiin törmäyssuojat painekyllästetystä puusta. Porttikäytävän pielet terastirapattiin. Kadun puolella ikkunapielet kalkkimaalattiin. Seinän vierustoilta karsittiin kasvillisuutta.

Urakka valmistui lisätöineen sovitussa aikataulussa.

Värityssuunnitelman laati Jukka Kinnunen / Helsingin Julkisivurappaus Oy.

Katso kuvia >>

30.09.2011

66 kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Pohjolankatu 66 päädyn rappaus- ja maalaustyöt.

Rappaus toteutettiin perinteisenä ns. tikkurappauksena. Alustan rakenne on tässä tapauksessa seuraava: hirsirunko, tervapaperi, kahdensuuntainen tikutus, verkotus korkopaloilla, tartuntarappaus, karkearappaus, pinnassa roiskerappaus max. 4 mm kivellä ja lopuksi kalkkimaalaus kolmeen kertaan.

Rappaus tehtiin käsityönä vahvasti kalkkipitoisella laastilla, johon lisättiin vain vähän valkosementtiä.

Lopuksi seinä kalkkimaalattiin kolmeen kertaan Hyvinkään Betoni Oy: n kalkkimaalilla.

17.09.2011

kuva18 kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Saariston toisen erkkerin pelti- ja rappauskorjaukset ja toisen erkkerin maalaustyöt.

17.09.2011

kuva17 kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saanut valmiiksi As Oy Nuoranpunojankatu 7 julkisivujen rappausvaurioiden korjaamisen. Urakan yhteydessä korjattiin lähinnä räystäs- ja kerroslistojen rappausvaurioita ja tehtiin niihin liittyviä peltikorjauksia. Lopuksi korjatut alueet maalattiin Sto SilcoColor-maalilla.

15.08.2011

jaakarivalmis2011 kopio

Urakan yhteydessä uusittiin julkisivupintojen rappaukset kolmikerrosrappauksena entisiin mittoihin ja muotoihin. Syöksytorvet ja ikkunavesipellit uusittiin. Ikkunapuitteet kunnostettiin ja maalattiin. Lopuksi seinäpinnat kalkkimaalattiin.

Urakka valmistui lisätöineen kaksi viikkoa etuajassa.

Kohteessa toteutettiin asukassivusto, jonka kävijämäärä ylitti 750 verkkovierailua.

Värityssuunnittelu Jukka Kinnunen / Helsingin Julkisivurappaus Oy.

Katso kuvia >>

Katso allaoleva video valmiista julkisivusta klikkaamalla vasemmassa alalaidassa olevaa nuolta!

30.11.2011

joppii kopio

Helsingin Julkisivurappaus Oy on saattanut valmiiksi As Oy Johanneksenpuiston Johanneksentien puoleisen katujulkisivun entisöintityön.

Urakka sisälsi kaiken vanhan rappauksen uusimisen kolmikerrosrappauksena, osa rappauksesta on sileäksi hierrettyä osa roiskerappausta. Pintarappaukset on tehty värilaastilla, jonka sideaineena käytettiin valkosementtiä. Rapatut pinnat kalkkimaalattiin.

Urakan yhteydessä irroitettiin kaikki kivikoristeiden vanhat luonnonkivet ja istutettiin uudelleen. Koristekenttien kivien lukumääräksi on arvioitu 5 000 kpl.

Kerroslista rapattiin entiseen muotoon ja mittoihin. Kerroslistan alapuoliset kipsikonsolit uusittiin. Kerroslistan katteeksi asennettiin poltettuja kattotiiliä. Punatiilialueiden tiilisaumaukset uusittiin.

Helsingin Julkisivurappaus Oy kuvasi As Oy Johanneksenpuiston työmaalla kivikoristeiden dokumentoinnin yhtä vaihetta, kivikoristekenttien ääriviivojen läpipiirto muoville. Rappauksen yhteydessä muovikalvo asennettiin tuoreen rappauksen päälle, koristekenttien rajat piirrettiin muovin läpi ja vanhat koristekivet asennettiin entisille paikoilleen. Katso allaoleva video!

Katso allaoleva video valmiista julkisivusta klikkaamalla vasemmassa alalaidassa olevaa nuolta !

Katso allaoleva video valmiista julkisivusta klikkaamalla vasemmassa alalaidassa olevaa nuolta !

Helsingin Julkisivurappaus Oy on kuvannut videon As Oy Johanneksenpuiston julkisivutyön yhteydessä. Videossa näkyy julkisivun kolmen ylimmän telinetason aluetta. Kuvauspäivä 25.09.2010.
Katso työaikaisia kuvia >>

Katso työaikaisia kuvia >>

Katso kuvia valmiista julkisivusta >>

15.10.2010

Helsingin Julkisivurappaus Oy on vastannut As Oy Decimus Bostads Ab: n kiinteistön julkisivun kunnostamisesta osoitteessa Urheilukatu 18, Helsinki.

Urakkaan sisältyi katujulkisivun uudelleen rappaus, kaikkien koristeiden uusinta entisiin mittoihin ja muotoihin, vesipeltien ja syöksytorvien uusinta sekä kaikkien pintojen maalaustyöt kalkkisementtimaalilla. Lisätyönä oikaistiin porraskivet.

Julkisivutyö valmistui aikataulun mukaisesti.

Värityssuunnittelu Jukka Kinnunen / Helsingin Julkisivurappaus Oy.

Katso allaoleva video!