TIILILIMITYKSET JA - MUURAUKSET

Tällä sivulla esitellään yleisimmät julkisivujen tiililimitykset ja muuraustavat. Vanhimmista limityksistä voi usein myös lukea seinän rakenteen. Uusimmissa julkisivuissa taasen ei käytetä sidekiviä joten ristilimitykset ovat lähtökohtaisesti poissuljettuja. Limityksien lisäksi muuratun seinän ulkoasuun voidaan vaikuttaa saumaustavoilla, saumojen paksuuksilla ja värillä sekä luonnollisesti tiilen muodolla ja värillä. Eli vaihtoehtoja on lukuisia kuten allaolevista kuvista voi havaita.

Mikäli lukijoilla on kuvia muista toteutetuista limityksistä, julkaisemme kuvia mielellään. Mahdollisen julkaisun yhteydessä tullaan mainitsemaan haluttaessa kuvaajan nimi ja kohteen sijaintipaikkakunta. Kuvia voi lähettää osoitteella jukka.kinnunen@julkisivu.com

 
 

Yllä ylivoimaisesti yleisin julkisivumuuraus, juoksulimitys 1/2-tiilen limityksellä.

 

Muuraus tiilen värisellä muurauslaastilla, juoksulimitys 1/2-kiven limityksellä.

 

Muuraus tavallista paksummilla saumoilla, juoksulimitys 1/2-kiven limityksellä.

 

Juoksulimitys, limitys 1/3, saumattu saumaraudalla.

 

Yllä kuva saumaraudoista, vasemmalta katsoen kaksi erilevyistä pystysaumarautaa, kaksi vaakasaumarautaa ja oikealla makkarasaumarauta.

Rautojen alla on vaakasaumauslaatikko ja oikealla pystysaumauslaatikko.

 

Ristilimitettyä julkisivumuurausta.

 

Tiilet on muurattu ns. risti- eli englantilaisella limityksellä. Juoksukivikerrokset siirtyvät puoli kiveä

eteenpäin edelliseen juoksukivikerrokseen verrattuna.

 

Muunnelma ristilimityksestä, ns. englantilainen limitys, yksi sidetiilikerros - kaksi juoksutiilikerrosta 1/3 tiilen limityksellä.

 

Muunnelma ristilimityksestä, yksi sidetiilikerros - kolme juoksutiilikerrosta 1/2 - 1/3 tiilen limityksellä,

eli kyseessä on ns. amerikkalainen limitys.

 

Vuoro-/ristilimitettyä muurausta, juoksukivikerrosten pystysaumat ovat kohdakkain eri kerroksissa.

Saumattu muurauksen jälkeen tiilenvärisellä laastilla.

 

Puolalainen eli goottilainen limitys.

 

Puolalainen eli gootilainen limitys hieman kauempaa kuvattuna.

 

Venäläistä muurausta, Viipuri.

 

Viistosaumattua julkisivua. Pystysaumat on saumattu tiilen värisellä laastilla.

 

Hieman lievemmin viistetty vaakasauma. Saumaustapa korostaa vaakalinjoja ja optisesti madaltaa julkisivua.

 

Tässä saumat jätetty tarkoituksella syvemmälle kuin tiilipinta.

 

"Makkarasaumattua" julkisivua.

 

Tässä kuvassa näkyy selvästi miten makkarasauma on kerännyt kosteutta ja aiheuttanut värivirheen tiilien pinnalle.

 

Eräänlaista makkarasaumaa, jossa sauman etupinta on tasainen. Amsterdam 2010.

 

Eräänlaista makkarasaumaa, Barcelona.

 

Vanhaa kalkkikivimuurausta. Tallinna.

 

Vertailun vuoksi uudempaa hiotusta kalkkikivestä tehtyä julkisivulaattaa. Tallinna.

 

Eräänlaista makkarasaumaa. Luonnonkivimuuri, Intia.

 

Kuviosaumausta. Luonnonkivimuuri, Istanbul.

 

Kuviosaumausta. Luonnonkivimuuri, Istanbul.

 

Luonnonkivimuurin saumausta, Intia 2009.

 

"Viivoitettua" vaakasaumausta intialaisittain. IIM Ahmedabad, Louis Kahn, 1965.

 

Votsiin muurattua julkisivua. Pystysaumat ovat kohdakkain.

 

Toinen esimerkki votsiin muuratusta julkisivusta.

 

Votsiin muurattuja lasitettuja tiiliä. Madrid.

 

Liimasaumalla muurattua julkisivua. Wadduwa.

 

Votsilimityksen ja puolen kiven yhdistelmä. Kirkkojärven koulu, Espoo.

Suunnittelu Verstas Arkkitehdit Oy 2010.

 

Viidenlaista liimitysstä yhdellä seinällä. Kirkkojärven koulu.

 

Muurarille on annettu vapaat kädet. Kirkkojärven koulu, pääsisäänkäynnin viereinen seinä.

 

Kalanruotokuvioitua (opus spicatum) koristemuurausta kerroslistojen välissä.

 

Koristemuurausta Porvoon tuomiokirkon länsipäädyssä.

 

Kuviomuurausta Helsingin kaupphallin julkisivussa.

 

Sattumaan perustuvaa muurausta. Limitys pysyy koko ajan samana. Hämeentie, Helsinki.

 

Muurausta erivärisillä tiilillä. Hackesche Höfe, Berlin.

 

Norrménin talon koristemuurausta Th. Höijerin alkuperäispiirustuksen mukaan.

 

Norrménin talon Kanavarannan puoleinen julkisivukuva, Th. Höijer. Talo on sittemmin purettu ja tilalle

rakennettu nykyisen Stora Enson pääkonttori.

 

Kuviomuurausta erivärisillä tiilillä.

 

Muurattua ruudutusta.

 

Muurattua ruudutusta.

 

Muototiili Porvoon tuomiokirkossa, kuvattu jälleenrakennuksen yhteydessä 2006.

 

Uudenaikaista julkisivumuurausta Otaniemestä. Huomaa tiilen profiili.

 

Edellinen julkisivumuuraus kuvattuna edestäpäin. Holkkatiili/Wienerberger

 

Lähes musta moderni kuvioitu tiili. Rotermanni kaubamaja, Tallinna.

 

Rotermanni kaubamaja, Tallinna.

 

Modernia kuviotiilimuurausta. Rotermanni kaubamaja, Tallinna.

 

Modernilla kuviotilellä muurattua julkisivua. Rotermanni kaubamaja, Tallinna.

 

Savupiipun ulkokuoren muuraus on tässä toteutettu sidekivillä (koppskift ruots.). Tallinna.

 

Sagrada Familian koulurakennuksen muurattua julkisivua ja kattoa. Barcelona.

 

Sagrada Familian koulurakennuksen muurattua julkisivua. Barcelona.

 

Kaunista korjausmuurausta, Colosseum, Rooma, 2003.

 

Vendiläinen (vendeliläinen, puolalainen, goottilainen, Euroopassa flaamilainen) limitys.Tässä

juoksukivi ja sidekivi vuorottelevat (pitkä – lyhyt).

 

Flaamilaista limitystä Roomasta. Tiili on huomattavasti kotimaista tiiltä litteämpi ja pidempi.

 

Muurattuja holvikaaria, huomaa kaarien välinen muuraus. Colosseum, Rooma.

 

Colosseum, Rooma.

 

Colosseum, Rooma.

 

Muuri Roomassa. Osa tiilistä muurattu 45 asteen kulmaan suhteessa peruslinjaan.

 

Pantheonin muurattua julkisivua. Rooma.

 

Pantheonin ulkoseinää.

 

Vatikaanin ulkomuuria Rooman puolelta kuvattuna.

 

Tiiliportaat vanhassa Roomassa.

 

Vanha ja uusi muuraus kohtaavat. Colosseum, Rooma.

 

Tiilen ja luonnonkiven yhdistelyä. Madrid.

 

Rappaamalla tehtyä aidon näköistä "tiilimuurausta". Madrid.

 

Ylläolevassa kuvassa on pulloista tehtyä seinää, ns. WOBO- eli World of Bottle- seinää. Pullot ovat

Alfred Heinekenin v. 1963 ideoimia ja John Habrakenin suunnittelemia. Ideana oli käyttää tyhjät olutpullot

hyödylliseen kierrätykseen rakentamalla pieniä edullisia asumuksia Curacaon saarelle. Pullon ulkopinnalla oli

pieniä nystyröitä tartunnan parantamiseksi. Pulloja oli kahta eri kokoa: 350 ja 500 mm ja ne oli

suunniteltu osittain toistensa sisäänmeneviksi ja helpoiksi asettaa linjaan. Katso allaoleva kuva.

Kuvauspaikka Heineken Experience, Amsterdam 2010.

 

Sveitsiläinen ohjelmisto mahdollistaa erilaisten tiilikuvioiden ja hammastusten suunnittelemisen.

Ohjelmassa voi valita tiilen värin, tiilen koon, montako tiiltä/rivi, rotaatiokulman ja halutun kontrastin.

Kuvion voi myös suunnitella valokuvan/grafiikan perusteella.

Ohjelmiston ovat suunnitelleet Keller AG Ziegeleien, ETH Zurich ja Gramazio & Kohler Architecture and Digital Fabrication. Konsepti on saanut Wallpaper-lehden Best Builder - palkinnon 2010.

Katso video >>

Tutustu ja lataa ohjelmisto >>

 

Copyright © HELSINGIN JULKISIVURAPPAUS OY 2014/ Jukka Kinnunen www.julkisivu.com