RAPPAUSVAURIOIDEN SYYTKaikki rakennukset ovat alttiina erilaisille rasituksille. Huolimatta siitä, miten vahva tai hyvinhoidettu rakenne on, sen elinikä on rajoittunut. Julkisivupinnan tulee suojata kantavia rakenteita rapistumiselta, jota aiheuttavat ilmaston vaihtelut, sateiden, pakkasten, tuulen ja auringonvalon vuorottaiset vaikutukset.

 

Rappausvauriot ilmenevät seuraavasti:

- rappauksen tai jonkin sen kerroksen lujuuden aleneminen (pehmeneminen)

- rappauskerroksen vedenimukyvyn muutos

- halkeamat

- kopo (rappauksen irtoaminen alustasta), rappauspinnan paikallinen pullistuminen, pinnan irtoaminen

- rappaus-/maalipinnan hilseily, huuhtoutuminen tai irtoaminen


Kun rappausta huolletaan, korjataan tai uusitaan tulee rakennuksen julkisivun toimivuutta tarkastella kokonaisuutena. Tällöin tulee erityistä huomiota kiinnittää kaikkiin rajapintoihin, liitoksiin, saumoihin ja yksityiskohtiin. Näillä on ratkaiseva merkitys kokonaisuuden kannalta. Pienikin maali- tai rappausvaurio kannattaa korjata, usein se ehkäisee suurempien ja suhteellisesti kalliimpien korjausten suorittamista.

Rappauksen vauriotyyppejä selvitettäessä on tärkeätä määritellä myös vaurioiden syyt. Syiden taustalla ovat usein kosteusrasitus- ja pakkasvauriot, lämpö- ja kosteusliikkeiden aiheuttamat vauriot tai suunnittelu- ja työvirheiden aiheuttamat vauriot.

Suurin osa rappausvaurioista johtuu ulkoisista tekijöistä, joista kaksi yleisimpää ovat virheellisesti asennetut tai huonokuntoiset pellitykset ja rappaukselle huonosti sopivan maalin käyttö.

 

 

1. ULKOISET TEKIJÄT- virheellisesti toteutetut pellitykset:

Kaksi virhettä yhdessä kuvassa: ikkunan vesipellin tippanokka on liian lyhyt ja pintavetona toteutetut sähköjohdot keräävät kosteutta aiheuttaen vaurioita rappaukseen.

 

- vuotavat syöksytorvet tai vaakavesikourut. Syöksytorviin ja jalkaränneihin asennettava itsesäätyvä saattolämmitys saattaa ratkaista tämän ongelman.

Räystäspellityksen virheet kostautuvat rappausvaurioina.

 

Ylläolevassa kuvassa syöksytorvi on jäätynyt umpeen ja tulvii räystäälle ja sen yli. Sulaessaan aiheuttaa ylimääräisen kosteusrasituksen seinälle.

 

Lämpövuoto on aiheuttanut jääpuikkojen muodostumista räystäälle. Jos räystäs ei toimi kunnolla voivat sulavat jääpuikot aiheuttaa vaurioita rappaukselle, kts. kuva alla:

 

Vuotava syöksytorvi on aiheuttanut laajoja rappausvaurioita.

 

- julkisivun vaakapintojen ja ulokkeiden (esim parvekkeet, erkkerit) puutteellinen vedenpoisto tai -eristys, virheellinen kaato:

Huomaa, että asfaltti ei ole vedeneriste. Samoin vesipellin reunaohjain (ns. lotokka) puuttuu.

 

- väärin suunnitellut ja toteutetut yksityiskohdat:

Kuva pintavetona tehdystä sähköjohdosta, joka kerää kosteutta ja vaurioittaa rappausta.

 

- puutteellinen pellityksen ylösnosto, kapillaari-ilmiö:

Kerroslistan pellin ylösnosto on puutteellinen. Vesi nousee seinälle aiheuttaen väri- ja rappausvaurioita.

Toinen esimerkki kapillaari-ilmiöstä.

 

- veden ulosjohtaminen on kokonaan unohdettu

- viistosaderasitus

- rakenteen jäätymis-/sulamisvaiheiden nopeus ja lukumäärä

- mekaaniset vauriot, esim. naarmut ja kolhut, kts. kuva alla: 

2. RAKENTEESEEN LIITTYVÄT ONGELMAT


- rappaus on maalattu kosteutta läpäisemättömällä maalikalvolla:

Seinä maalattu alunperin kalkkimaalatun pinnan päälle kosteutta huonosti läpäisevällä maalityypillä.

 

- rappausalustan materiaalierot:

Yllä olevassa kuvassa ikkunan yläpuolinen rautapalkki on ruostunut ja aiheuttanut vaurioita rappaukseen.

 

Kuvan rappaus on tehty puurimoituksen päälle huonolla menestyksellä.

 

- liian matala sokkeli, lumien kasaaminen seinän rappauspintoja vasten:

Lunta on kasattu seinää vasten. Lisäksi syöksytorvi on irronnut liitoksistaan. Syöksytorven alaosa voi olla jäässä jos aurinko lämmittää kattoa ja yläkerroksia. Tässä esimerkissä rappausvaurioita on joskus korjattu puuttumatta vaurion aiheuttajiin.

 

- tärinävaurio, esimerkiksi liikenne

- rakennuksen kantavassa rungossa on perustusten liikkumisesta tai vastaavasta johtuvia halkeamia, kts. kuva alla:

 

- liikuntasaumojen vähyys tai puuttuminen

- kasvillisuus voi sitoa kosteutta rappauspintoihin

- kylmä seinä

- rakenteen sisäpuoliset ominaisuudet, jotka vaikuttavat tiilen kosteuspitoisuuteen ja lämpötilaan

- rappaukselle sopimaton alusta

 

 

3. RAPPAUKSEEN JA LAASTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

 

Vaurioiden syitä selvitellessä ei pidä keskittyä pelkästään laastiin vaan koko rappausprosessiin. Prosessi koostuu monista osa-alueista, joista jokaisella on merkityksensä julkisivurappauksen lopputulosta arvioitaessa. Prosessiin kuuluu mm. laastin ainesosat (kalkki, hiekka, sementti, vesi, huokosrakenne) ja niiden suhteutus, laastin sekoitus ja työstettävyys sekä lopuksi työtä suorittavan henkilökunnan ammattitaito. Rapparin ammattitaitoon kuuluu mm. hyvä materiaalituntemus ja käsityötaito. Kaikilla em. tekijöillä on vaikutuksensa rappauksen kestävyyteen ulkoisten ja rakenteellisten tekijöiden lisäksi.- rasitusolosuhteisiin nähden pakkasenkestävyydeltään liian heikko tiili tai alusta. Virhe joko kiviaineksen koostumuksessa/raekäyrässä tai sideaineen määrässä tai laastin ominaisuudessa esim. huokostuksessa. Myös liian luja laasti voi olla rappausvaurion syy.

- suuret vaihtelut rappauksen kokonaisvahvuudessa tai rappauskerrosten keskinäinen sementtisuhteutus on vääränlainen

- huono tartunta alustaan. Alusta pölyinen tai alustan esikostutus on ollut puutteellinen.

Vanhan kalkkimaalatun roiskerappauksen päälle on tehty uusi roiskepinta huonolla menestyksellä.

 

- alusrakenteen ominaisuuksien muutokset, esimerkiksi materiaalin vaihtuminen tai veden imuominaisuuksien muutokset. Esimerkiksi punatiilen ja KAHI-tiilen vedenimukyvyt ovat täysin erilaiset, mikä tulisi huomioida rappauksessa.

- virhe laastin sekoituksessa tai suhteutuksessa

- liian pieni kuorimuurin paksuus

- jälkihoidon puute, laastin liian nopea kuivuminen.

Alla kuva karkerappauksen halkeamista, jotka ulottuvat pintalaastiin asti. Syitä halkeamille voi olla karkearappauksen liian suuri sementti- tai kalkkimäärä tai liian nopea kuivuminen eli jälkikastelu on ollut puutteellinen.

 

- työvirhe, jolloin ei ole huomioitu tarpeeksi laastin, sääolosuhteiden ja alustan vaatimuksia

- laastin ja rappauspinnan työstö vaikuttaa laastin huokosrakenteeseen, homogeenisuuteen ja tiiviyteen. Täsä oikea ajoitus ja kyky "lukea" rappausta on osa rapparin ammattitaitoa.

 

Copyright © HELSINGIN JULKISIVURAPPAUS OY 2014/Jukka Kinnunen www.julkisivu.com